Laravel: Tất cả những gì bạn cần biết

Laravel là một trong những Framework PHP phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng bởi hàng ngàn lập trình viên trên khắp thế giớVậy Laravel là gì? Tại sao nó lại được ưa chuộng đến vậy?

Giới thiệu về Laravel

Laravel là một Framework mã nguồn mở được phát triển bởi Taylor Otwell vào năm 2011. Laravel được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển một nền tảng phát triển ứng dụng web đơn giản, nhưng mạnh mẽ và linh hoạt. Laravel được xây dựng trên cơ sở của các thành phần mã nguồn mở khác như Symfony và Composer, giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Lịch sử hình thành

Laravel được phát triển bởi Taylor Otwell vào năm 2011, khi đó ông đang tìm kiếm một Framework PHP để phát triển ứng dụng web của mình. Sau nhiều lần tìm kiếm mà không thấy một Framework nào đủ đáp ứng được yêu cầu, Taylor Otwell quyết định tự phát triển một Framework mớLaravel được ra đời và nhanh chóng được cộng đồng phát triển ứng dụng web đón nhận.

Tại sao Laravel được ưa chuộng?

Laravel được ưa chuộng bởi nhiều lý do, đầu tiên là vì nó có cấu trúc thư mục rõ ràng, giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Ngoài ra, Laravel còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích như routing, controllers, views, models và migrations, giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Laravel cũng được đánh giá cao về tính bảo mật và hiệu suất, đảm bảo cho các ứng dụng web được phát triển bằng Laravel luôn hoạt động ổn định và an toàn. Điều này giúp cho các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng Laravel để phát triển các ứng dụng web của mình.

Với những lý do trên, không có gì ngạc nhiên khi Laravel trở thành một trong những Framework PHP phổ biến nhất hiện nay.

Đọc thêm:  Định hướng dữ liệu - Data Mapping: Tất cả những gì bạn cần biết

Cài đặt Laravel

Để bắt đầu phát triển ứng dụng web với Laravel, trước tiên bạn cần phải cài đặt Laravel trên hệ thống của mình. Sau đây là các bước cài đặt Laravel đơn giản và dễ hiểu.

Yêu cầu hệ thống

Trước khi cài đặt Laravel, bạn cần đảm bảo rằng hệ thống của mình đáp ứng các yêu cầu sau:

 • PHP phiên bản 7.3 trở lên
 • Extension PHP: BCMath, Ctype, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML
 • Composer
 • MySQL, PostgreSQL hoặc SQLite

Cài đặt Laravel bằng Composer

Cách đơn giản nhất để cài đặt Laravel là sử dụng Composer. Để cài đặt Laravel bằng Composer, bạn cần mở Terminal và chạy lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel project-name

Trong đó, “project-name” là tên dự án của bạn. Lệnh này sẽ tải xuống và cài đặt Laravel vào thư mục “project-name” trên hệ thống của bạn.

Cài đặt Laravel bằng Laravel Installer

Nếu bạn muốn cài đặt Laravel bằng Laravel Installer, trước tiên bạn cần phải cài đặt Laravel Installer trên hệ thống của mình bằng lệnh sau:

composer global require laravel/installer

Sau đó, để cài đặt Laravel, bạn chỉ cần chạy lệnh sau:

laravel new project-name

Lệnh này sẽ tải xuống và cài đặt Laravel vào thư mục “project-name” trên hệ thống của bạn.

Với các bước cài đặt đơn giản như trên, bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng web của mình bằng Laravel một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Cấu trúc thư mục của Laravel

Khi bắt đầu phát triển ứng dụng web bằng Laravel, cấu trúc thư mục là một trong những điều quan trọng để bạn cần phải nắm rõ. Laravel có cấu trúc thư mục rõ ràng, giúp cho việc quản lý và phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Dưới đây là một số thư mục quan trọng trong cấu trúc thư mục của Laravel:

Thư mục app

Thư mục app chứa các file liên quan đến code của ứng dụng web. Các file trong thư mục này bao gồm các Controllers, Models, và Views. Đây là nơi bạn sẽ phát triển và quản lý tất cả các thành phần của ứng dụng web của mình.

Thư mục bootstrap

Thư mục bootstrap chứa các file khởi tạo cho ứng dụng web. Các file trong thư mục này bao gồm các file khởi tạo môi trường, tạo đối tượng ứng dụng, và tạo các cấu hình ban đầu cho ứng dụng web.

Thư mục config

Thư mục config chứa các file cấu hình cho ứng dụng web của bạn. Các file trong thư mục này bao gồm các cấu hình cho database, mail, cache, và nhiều hơn nữa.

Thư mục database

Thư mục database chứa các file liên quan đến database của ứng dụng web. Các file trong thư mục này bao gồm các file migration, seed, và factory.

Đọc thêm:  PWA - Tất cả những gì bạn cần biết về ứng dụng web tiên tiến

Thư mục public

Thư mục public chứa các file mà người dùng có thể truy cập được từ bên ngoài ứng dụng web của bạn. Các file trong thư mục này bao gồm các file tài nguyên như hình ảnh, CSS, và JavaScript.

Thư mục resources

Thư mục resources chứa các file tài nguyên như CSS, JavaScript, và Blade Template cho ứng dụng web của bạn.

Thư mục routes

Thư mục routes chứa các file định nghĩa routing cho ứng dụng web của bạn. Các file trong thư mục này bao gồm các file định nghĩa routing cho web, API, và các middleware.

Thư mục storage

Thư mục storage chứa các file liên quan đến cache, session, và file log của ứng dụng web của bạn.

Thư mục tests

Thư mục tests chứa các file liên quan đến testing cho ứng dụng web của bạn. Các file trong thư mục này bao gồm các test cases, fixtures, và các file helper.

Thư mục vendor

Thư mục vendor chứa các file liên quan đến các package mà bạn đã cài đặt bằng Composer.

Với cấu trúc thư mục rõ ràng và tiện lợi, Laravel giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Routing trong Laravel

Routing là một trong những tính năng quan trọng nhất của Laravel, giúp cho việc điều hướng trang web trở nên dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là một số thông tin về Routing trong Laravel.

Định nghĩa routing

Routing trong Laravel được định nghĩa bằng cách ánh xạ các URL tới các hàm xử lý tương ứng. Khi một URL được yêu cầu, Laravel sẽ tìm kiếm trong danh sách các Route đã định nghĩa để xác định hàm xử lý tương ứng với URL đó. Sau đó, Laravel sẽ gọi hàm xử lý đó để xử lý yêu cầu.

Route parameters

Route parameters là một tính năng quan trọng của Routing trong Laravel, cho phép bạn ánh xạ các URL có động đến các hàm xử lý tương ứng. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa một Route như sau:

Route::get('users/{id}', function ($id) {
  return 'User '.$id;
});

Đoạn mã trên sẽ ánh xạ URL ‘/users/1’ tới hàm xử lý tương ứng, trả về chuỗi ‘User 1’. Trong đó, biến $id sẽ được truyền vào hàm xử lý với giá trị là 1.

Route group

Route group là một tính năng tiện lợi trong Laravel, cho phép bạn định nghĩa nhiều Route có cùng thuộc tính với một cú pháp đơn giản hơn. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa một Route group như sau:

Route::prefix('admin')->group(function () {
  Route::get('users', function () {
    // Handle the /admin/users URL
  });

  Route::get('orders', function () {
    // Handle the /admin/orders URL
  });
});

Đoạn mã trên sẽ ánh xạ URL ‘/admin/users’ tới hàm xử lý tương ứng, và ánh xạ URL ‘/admin/orders’ tới hàm xử lý tương ứng khác. Bằng cách sử dụng Route group, bạn có thể định nghĩa nhiều Route có cùng thuộc tính một cách dễ dàng và tiện lợ

Đọc thêm:  Quy trình SEO: Tại sao cần phải có một quy trình SEO tốt?

Controllers trong Laravel

Controllers là một phần quan trọng trong Laravel, giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Controllers trong Laravel, bao gồm cách tạo Controllers, Dependency Injection và Middleware.

Tạo Controllers

Để tạo một Controller trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh artisan make:controller. Ví dụ, để tạo một controller có tên là UserController, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

php artisan make:controller UserController

Laravel sẽ tự động tạo ra một file UserController.php trong thư mục app/Http/Controllers với nội dung mẫu. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của file này để phù hợp với ứng dụng web của mình.

Dependency Injection

Dependency Injection là một kỹ thuật quan trọng trong Laravel, giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn. Dependency Injection cho phép bạn inject các dependency vào trong một class để sử dụng. Điều này giúp cho việc tạo các class trở nên đơn giản hơn và giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các class.

Trong Laravel, bạn có thể sử dụng Dependency Injection bằng cách sử dụng constructor hoặc method injection. Ví dụ, để inject một instance của UserRepository vào trong UserController, bạn có thể sử dụng constructor injection như sau:

use AppRepositoriesUserRepository;

class UserController extends Controller
{
  protected $userRepository;

  public function __construct(UserRepository $userRepository)
  {
    $this->userRepository = $userRepository;
  }
}

Middleware

Middleware là một phần quan trọng trong Laravel, giúp cho việc xử lý request và response trở nên dễ dàng hơn. Middleware cho phép bạn thêm các lớp xử lý vào trong pipeline xử lý request và response. Ví dụ, bạn có thể sử dụng middleware để kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa trước khi cho phép truy cập vào một trang nào đó.

Trong Laravel, bạn có thể sử dụng middleware bằng cách sử dụng phương thức middleware trên các route. Ví dụ, để sử dụng middleware để kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa, bạn có thể sử dụng middleware auth như sau:

Route::get('/dashboard', function () {
  //
})->middleware('auth');

Trên đây là những điểm cơ bản về Controllers trong Laravel, bao gồm cách tạo Controllers, Dependency Injection và Middleware. Chúng ta đã tìm hiểu được những điểm quan trọng về Controllers trong Laravel, giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Views trong Laravel

Khi phát triển ứng dụng web bằng Laravel, Views được sử dụng để hiển thị dữ liệu cho người dùng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo Views và sử dụng Blade Template để hiển thị dữ liệu.

Đọc thêm:  Đường ống bán hàng: Tạo đường ống bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn

Tạo Views

Để tạo một View mới trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh make:view. Ví dụ, để tạo một View có tên là home.blade.php, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

php artisan make:view home

Khi đó, Laravel sẽ tạo ra một file home.blade.php trong thư mục resources/views.

Blade Template

Blade Template là một phần của Laravel, cho phép bạn sử dụng các thẻ HTML để hiển thị dữ liệu và điều khiển luồng của ứng dụng. Blade Template cũng cung cấp cho bạn khả năng kế thừa và mở rộng các Template.

Ví dụ, để sử dụng một biến trong Blade Template, bạn có thể sử dụng cú pháp {{ $variable }}. Nếu biến $variable có giá trị là Hello World!, khi đó màn hình sẽ hiển thị chuỗi Hello World!.

Blade Template cũng cung cấp cho bạn khả năng kế thừa và mở rộng các Template. Điều này giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Passing Data to Views

Khi hiển thị dữ liệu trong Views, bạn có thể truyền dữ liệu vào View bằng cách sử dụng các biến. Ví dụ, để truyền một biến có tên là $data vào View, bạn có thể sử dụng hàm view() như sau:

return view('home', ['data' => $data]);

Khi đó, biến $data sẽ có thể được truy cập trong View bằng cách sử dụng cú pháp {{ $data }}.

Trong phần này, chúng ta đã tìm hiểu cách tạo Views và sử dụng Blade Template để hiển thị dữ liệu. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật này, bạn có thể tạo ra các ứng dụng web có giao diện đẹp và dễ sử dụng.

Models trong Laravel

Models là một trong những thành phần quan trọng nhất của Laravel, giúp cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Models trong Laravel và cách sử dụng chúng.

Tạo Models

Để tạo một Model trong Laravel, ta có thể sử dụng lệnh artisan make:model tên_model. Sau khi tạo xong, Model sẽ được lưu trong thư mục app/Models.

Relationship

Relationship là một tính năng quan trọng trong Laravel, giúp cho việc tương tác với các bảng trong cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Laravel hỗ trợ các loại Relationship sau:

 • One to One Relationship
 • One to Many Relationship
 • Many to Many Relationship
 • Polymorphic Relationship

Query Builder

Query Builder là một tính năng quan trọng trong Laravel, giúp cho việc truy vấn cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Laravel cung cấp một số phương thức như where, select, join, orderBy, groupBy, having, và nhiều hơn nữa để giúp bạn tạo các truy vấn đa dạng và phức tạp.

Đọc thêm:  Kích Thước Ảnh Bìa Facebook: Các Lỗi Thường Gặp Và Cách Khắc Phục

Với những tính năng trên, Models là một thành phần quan trọng trong Laravel, giúp cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Migrations trong Laravel

Migrations trong Laravel là một cơ chế giúp cho việc quản lý cấu trúc và dữ liệu của cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Migrations cho phép bạn tự động tạo ra các bảng và cột trong cơ sở dữ liệu, giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng web trở nên thuận tiện hơn.

Tạo Migration

Để tạo một Migration mới trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh make:migration trong artisan:

php artisan make:migration create_users_table

Lệnh trên sẽ tạo ra một Migration mới với tên là create_users_table. Bạn có thể sửa đổi các trường và cấu trúc của bảng trong file Migration.

Migration Structure

Một file Migration trong Laravel sẽ có cấu trúc tương tự như sau:

<?php

use IlluminateDatabaseMigrationsMigration;
use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint;
use IlluminateSupportFacadesSchema;

class CreateUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
      $table->string('password');
      $table->rememberToken();
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('users');
  }
}

Trong file Migration, bạn có thể sử dụng các phương thức của lớp Blueprint để định nghĩa cấu trúc của bảng, bao gồm các trường, kiểu dữ liệu, chỉ mục, khóa ngoại, và nhiều hơn nữa.

Migration Rollback

Nếu bạn cần xóa hoặc thay đổi các bảng và cột trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng Migration Rollback. Để rollback Migration, bạn có thể sử dụng lệnh migrate:rollback trong artisan:

php artisan migrate:rollback

Lệnh trên sẽ rollback Migration gần nhất trong cơ sở dữ liệu.

Migration là một trong những tính năng quan trọng của Laravel, giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Testing trong Laravel

Khi phát triển ứng dụng web bằng Laravel, việc kiểm thử là một phần không thể thiếu để đảm bảo ứng dụng hoạt động đúng như mong đợLaravel cung cấp cho các nhà phát triển một bộ công cụ kiểm thử mạnh mẽ, bao gồm PHPUnit, để giúp cho việc kiểm thử trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

PHPUnit

PHPUnit là một Framework kiểm thử cho PHP được phát triển bởi Sebastian Bergmann. PHPUnit cung cấp nhiều tính năng hữu ích như assert, mocking và data providers, giúp cho việc kiểm thử trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Testing Models

Khi kiểm thử Models trong Laravel, chúng ta cần kiểm tra xem các phương thức và thuộc tính của Model có hoạt động đúng như mong đợi hay không. Laravel cung cấp cho chúng ta một bộ công cụ kiểm thử mạnh mẽ để kiểm tra Models, giúp cho việc kiểm thử trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Đọc thêm:  Tìm hiểu về nội dung mỏng (thin content) - Tầm quan trọng trong SEO

Testing Controllers

Khi kiểm thử Controllers trong Laravel, chúng ta cần kiểm tra xem các phương thức trong Controller có hoạt động đúng như mong đợi hay không. Laravel cung cấp cho chúng ta một bộ công cụ kiểm thử mạnh mẽ để kiểm tra Controllers, giúp cho việc kiểm thử trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Testing Views

Khi kiểm thử Views trong Laravel, chúng ta cần kiểm tra xem các Views có hiển thị đúng dữ liệu hay không. Laravel cung cấp cho chúng ta một bộ công cụ kiểm thử mạnh mẽ để kiểm tra Views, giúp cho việc kiểm thử trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Kết luận, Laravel cung cấp cho các nhà phát triển một bộ công cụ kiểm thử mạnh mẽ để đảm bảo rằng ứng dụng web được phát triển bằng Laravel hoạt động đúng như mong đợVới các công cụ kiểm thử như PHPUnit và các phương thức kiểm thử được cung cấp bởi Laravel, việc kiểm thử trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Liên hệ KOMSEO để nhận tư vấn chiến lược SEO phù hợp cho doanh nghiệp

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và internet, SEO (Search Engine Optimization) đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với khách hàng tiềm năng. Với việc sở hữu một website được SEO tốt, các doanh nghiệp có thể tăng được lượng truy cập trang web, thu hút được khách hàng tiềm năng và tăng doanh số bán hàng của mình.

KOMSEO là công ty SEO uy tín tại TPHCM cung cấp các dịch vụ SEO tổng thể website lên top Google nhiều từ khóa với bảng báo giá SEO hợp lý và kế hoạch SEO chi tiết. Với đội ngũ chuyên gia SEO giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về SEO, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ trên khắp Việt Nam.

KOMSEO cam kết mang lại cho khách hàng các dịch vụ SEO chuyên nghiệp, hiệu quả và đáng tin cậy nhất. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn các chiến lược SEO phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn, giúp cho website của bạn đạt được vị trí cao trên kết quả tìm kiếm của Google và thu hút được lượng khách hàng tiềm năng lớn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và nhận được bảng báo giá SEO hợp lý nhất cho doanh nghiệp của bạn. KOMSEO – đối tác tin cậy của bạn trong việc phát triển ứng dụng web và SEO.